Вернуться
52 из 15663
Просмотрено 52 из 15663
Тарелка декоративная( КП -Керамическая тарелка). Златоглазка. Сидоров В.П.
Тарелка декоративная( КП -Керамическая тарелка). Златоглазка. Сидоров В.П.
Автор
Сидоров Владислав Петрович (1946)
Название
Тарелка декоративная( КП -Керамическая тарелка). Златоглазка
Материал, техника
кеpамика; ручная работа
Размер
диам.12,5 см
Персоналии
Сидоров Владислав Петрович (Автор)
Коллекция
Музейный номер
ГБМТ ВФ-13623
Книга. "Лекарства, собранные врачом паном Яном Пилецким...Краков 1564". [титульного листа нет, название вписано от руки черной тушью на польском языке с указанием 1564 г.] ( Marcin Siennik. Lekarstwa doświadczone, które zebrał uczony lekarz pana Jana Pileckiego, któremu są przydane lekarstwa końskie z cwiczeniem tego lekarza : Przydaliśmy y figury zioł rozmaitych ku lekarstwu z ziołkami dostatecznemi sprawione, teraz znowu na światło wydane.(Kraków) 1564, drukarnia Łazarz Andrysowicz, przedr. A. Perenc "Pierwsze druki weterynaryjne w Polsce", Lublin 1955, Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska 1954, Sectio DD Supplementum I) (Мартин Сенник. Испытанные лекарства, собранные ученым врачом Яном Пилецким...). 1564 г. Сенник М.
Модель. Сердце черепахи